Conforme  amb el que s’ha establert  a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 d desembre , de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i altre  normativa que la desenvolupa, TRENTUR, S.L.., informa als Usuaris d’aquest  lloc o portal

www.montserratclassicexpress.com  (la WEB) i a qualsevol persona que faciliti les seves dades de caràcter personal a TRENTUR, S.L., tant  per a realitzar consultes o suggeriments com per a participar en el processos de selecció de professionals d’aquesta Societat sigui mitjançant comunicació  telefònica , correspondència escrita, electrònica i/o mitjançant complementació i remissió  dels formularis posats a la seva disposició a la Web, que les dades que faciliti seran incorporades en els fitxers de TRENTUR, S.L., de forma manual o informàtica , amb la finalitat de gestionar aquestes consultes, suggeriments i/o peticions, tot això de conformitat amb l’objecte social de TRENTUR, S.L.

Aquestes dades que es sol·liciten com obligatòries en els formularis de la Web (els camps senyalats amb asterisc) són necessàries per tal que TRENTUR, S.L. les gestioni amb la finalitat abans esmentada. El no subministrament de qualsevol d’elles comportarà  la impossibilitat  de que TRENTUR, S.L. es  faci càrrec de les mateixes.  Amb aquesta finalitat, TRENTUR, S.L.., proporcionarà a l’Usuari els recursos tècnics necessaris per a que amb caràcter previ i des de els propis formularis de recollida de dades de la Web, pugui accedir a i acceptar les presents condicions  de la Política de Privacitat i Comunicacions  donant per entès que amb l’acceptació de les mateixes  l’Usuari  presta el seu consentiment   a que TRENTUR, S.L. pugui incloure  aquestes dades en els seus fitxers i tractar-les amb aquesta finalitat. En tot cas,  l’Usuari  respon  de la veracitat de les dades facilitades, reservant-se TRENTUR, S.L., el dret a rebutjar les comunicacions que hagin facilitat dades falses  o inexactes.

L’Entitat responsable dels  fitxers o tractament es TRENTUR, S.L., domiciliada en el carrer  Balmes 200, 4º, 2ª, de 08008 – Barcelona, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona al Tom 45003, Foli 1, Full B-473915, Inscripció 1ª,  i CIF: B-66607656

Així mateix TRENTUR, S.L., garanteix  als seus Usuaris i a qualsevol persona que faciliti les seves dades de caràcter personal , que compleix amb les obligacions legals  establertes en la LOPD i demés normativa sobre la matèria per al tractament de les dades de caràcter personal que aquest faciliti, les quals seran utilitzades única i exclusivament amb la finalitat de gestionar consultes i peticions que realitzin i no es comunicaran a tercers sense el seu previ consentiment. TRENTUR, S.L., mantindrà la confidencialitat d`aquestes dades així com les mesures de seguretat exigibles legalment de conformitat a la naturalesa de les mateixes.

De la mateixa manera l’Usuari podrà sol·licitar  a TRENTUR, S.L., mitjançant correspondència escrita, correu  electrònic a la direcció

comunicacio@montserratclassicexpress.com  i/o marcant la casella prevista en els formularis  disposats a la Web, que li envií comunicacions  i/o  butlletins per qualsevol mitjà, inclòs el correu electrònic  i/o mitjà equivalent , per a mantenir-lo  informat sobre notícies, novetats i publicitat  sobre les activitats i/o serveis  que presta o presti en el futur TRENTUR, S.L., les  Societats del seu Grup i les Entitats o professionals amb els que manté o mantingui  convenis o acords de col·laboració relacionats amb la prestació de serveis d’assessoria, gestió, assistència fiscal, jurídica i mercantil i uns altres afins que puguin ser del seu interès . En aquest cas, l’Usuari presta el seu exprés consentiment  per a que TRENTUR, S.L., tracti les seves dades amb l’esmentada finalitat així com que li envií aquestes comunicacions i/o butlletins per correu ordinari, electrònic o qualsevol altre mitjà equivalent.

Per a que la informació   que contenen els fitxers de TRENTUR, S.L., estigui sempre actualitzada i no contingui errades demanem als Usuaris que ens comuniquin, el més aviat possible, les modificacions i rectificacions  de les seves dades de caràcter personal facilitades en el seu dia.

L’Usuari podrà revocar, en qualsevol moment , el consentiment  donat per rebre les esmentades  comunicacions i/o butlletins així com exercir els drets d’accés, rectificació oposició i cancel·lació d’aquestes dades de caràcter personal dirigint-se personalment o mitjançant carta en aquest sentit a TRENTUR, S.L., Balmes 200, 4º, 2ª, de 08008 – Barcelona, o bé mitjançant  correu electrònic a la direcció

comunicacio@montserratclassicexpress.com  i/o mitjançant els formularis posats a la seva disposició a la Web. En el cas que l’Usuari  exerceixi el dret a la cancel·lació la finalitat del formulari no es podrà  duu  a terme.

TRENTUR, S.L., es reserva el dret a modificar les presents condicions de la seva Política de Privacitat i Comunicacions de conformitat amb la legislació aplicable en cada moment. Qualsevol  modificació serà inclosa en les presents condicions i publicada a la Web a la que tindran accés tots els Usuaris de conformitat amb les condicions establertes en l’Avís Legal de la mateixa.